ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดให้น้ำแก่พืชและระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะ รุ่นที่ 1

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ภาควิชาฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดให้น้ำแก่พืชและระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะ รุ่นที่

Read More »

ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 26 มกราคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 51 คน เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Read More »

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 4

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้กับนิสิตชั้นปีที่

Read More »

ศึกษาดูงานที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง สำนักชลประทานที่ 13

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้นำนิสิตวิศวกรรมชลประทานชั้นปีที่

Read More »

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการคุมงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรมือใหม่”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการคุมงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรมือใหม่” ให้กับนิสิตวิศวกรรมชลประทาน ชั้นปีที่ 4

Read More »

Coaching for Work-Life Balance

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา และผู้สนใจ

Read More »

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดให้น้ำแก่พืชและระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะ รุ่นที่1

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดให้น้ำแก่พืชและระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะ รุ่นที่1วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

Read More »
Scroll to Top