ผศ.ดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน

nitirach_n

ชื่อ-สกุล :  ผศ.ดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4035

อีเมล์ : fengntr@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ