หน้าหลัก   ค้นหาจาก คำค้น
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 140 รายการ : 14 หน้า
11. ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
โครงการ : โครงการจัดทำแผนยกระดับกรมธุรกิจพลังงานระยะ 5 ปี เพื่อมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล
แหล่งทุน : กรมธุรกิจพลังงาน
ระยะเวลา : 4 เม.ย.2565 - 31 มี.ค.2566
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 3,600,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
12. ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระทรวงอุตสาหกรรม (I-Connect)
แหล่งทุน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา : 19 เม.ย.2565 - 31 พ.ค.2566
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 4,995,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
13. ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
โครงการ : โครงการระบบข้อมูลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่
แหล่งทุน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ระยะเวลา : 19 เม.ย.2565 - 28 เม.ย.2566
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 4,985,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
14. ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
โครงการ : โครงการ "งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม"
แหล่งทุน : องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา : 11 ม.ค.2564 - 31 พ.ค.2564
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 3,200,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
15. ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
โครงการ : โครงการ "งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี"
แหล่งทุน : องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา : 11 ม.ค.2564 - 31 พ.ค.2564
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 3,200,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
16. ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
โครงการ : โครงการ "งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ"
แหล่งทุน : องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา : 11 ม.ค.2564 - 31 พ.ค.2564
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 3,200,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
17. ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
โครงการ : งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
แหล่งทุน : องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา : 15 ม.ค.2564 - 29 ธ.ค.2566
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 25,000,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
18. ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564
แหล่งทุน : กรมชลประทาน
ระยะเวลา : 1 เม.ย.2564 - 31 มี.ค.2565
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 12,400,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
19. ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
โครงการ : งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1
แหล่งทุน : องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลา : 1 เม.ย.2564 - 30 มิ.ย.2567
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 62,508,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
20. ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
โครงการ : โครงการจัดทำข้อมูลผลิตภาพการใช้น้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แหล่งทุน : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ระยะเวลา : 1 เม.ย.2564 - 29 เม.ย.2565
ลักษณะของโครงการ :
งบประมาณ : 4,675,000 บาท
ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
หน้า : << [ ก่อนหน้า] [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] [ถัดไป]>>