ผลงานอนุสิทธิบัตร แหวนเตเปอร์ (Taper ring gauge) ป้องกันการรั่วซึมน้ำ

ผู้ประดิษฐ์: นายระวี  อยู่สำราญ

Scroll to Top