ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

THAICID ประชุมต่อยอด IrriSAT แพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติการส่งน้ำของประเทศไทย

THAICID ประชุมต่อยอด IrriSAT แพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติการส่งน้ำของประเทศไทย

THAICID ประชุมต่อยอด IrriSAT แพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติการส่งน้ำของประเทศไทย

        เมื่อวัน 7 ส.ค 66 คณะกรรมการ THAICID จัดการประชุม THAICID นัดพิเศษ เรื่อง “วาระต่อเนื่องโครงการนำร่องเพื่อต่อยอด IrriSAT แพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติการส่งน้ำของประเทศไทย” โดยมีนายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ อาคารนิวแมสซีฟ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายสรุปเรื่อง วาระต่อเนื่องโครงการนำร่องเพื่อต่อยอด IrriSAT แพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติการส่งน้ำของประเทศไทย โดยภาคเช้าเป็นการนำร่องการใช้โปรแกรม IrriSAT แพลตฟอร์มกับโครงการชลประทาน และกิจกรรมในช่วงบ่ายจะเป็นการ Work Shop โปรแกรม IrriSAT แพลตฟอร์ม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

ทั้งนี้ได้กลุ่มเป้าหมายคือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตสำนักงานชลประทานที่ 13 เป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งการต่อยอดองค์ความรู้ ดังกล่าวจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงการชลประทานในการประเมินความต้องการน้ำของพืชในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความแม่นยำและใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การส่งน้ำแบบแม่นยำมากขึ้นได้ในอนาคต

ภาพกิจกรรม

ที่มา: facebook รอบรั้วชลประทาน