หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดให้น้ำแก่พืชและระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะ รุ่นที่ 1

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ภาควิชาฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดให้น้ำแก่พืชและระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะ รุ่นที่ 1 โดยมี ผศ.บุญมา ป้านประดิษญ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรม การวางแผนและการใช้อุปกรณ์ในการกำหนดการให้น้ำแก่พืช และการใช้แอพพลิเคชั่นในการให้น้ำ

Scroll to Top