โครงการสัมพันธ์สนทนาคณาจารย์ ปี 2554

                                                    สรุปโครงการสัมพันธ์สนทนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [ รายละเอียด ]

      24 สิงหาคม 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาคณาจารย์ ครั้งที่ 13 : ศาสตราจารย์...อาจารย์คนไหนก็เป็นได้
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      27 กรกฎาคม 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาคณาจารย์ ครั้งที่ 12 : เรื่องเล่าจากไต้หวัน
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      22 มิถุนายน 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาคณาจารย์ ครั้งที่ 11 : KM ทำอย่างไร
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      15 มิถุนายน 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาคณาจารย์ ครั้งที่ 10 : Career path งานวิจัยในรูปแบบของผม
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      8 มิถุนายน 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาคณาจารย์ ครั้งที่ 9 : บริการวิชาการอย่างไรให้ต่อเนื่อง
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      18 พฤษภาคม 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาคณาจารย์ ครั้งที่ 8 : การบริหารจัดการงานวิจัยตามทิศทางของมหาวิทยาลัย
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      11 พฤษภาคม 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาคณาจารย์ ครั้งที่ 7 : ประสบการณ์ทำงานวิจัยเล่าสู่กันฟังสำหรับรุ่นน้อง สู่การตั้งห้องปฏิบัติการ
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      27 เมษายน 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาคณาจารย์ ครั้งที่ 6 : เรียนรู้แหล่งทุนภายนอก
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      23 มีนาคม 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาคณาจารย์ ครั้งที่ 5 : กบนอกกะลา
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ]

      9 มีนาคม 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาคณาจารย์ ครั้งที่ 4 : สื่อสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ]

      23 กุมภาพันธ์ 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาคณาจารย์ ครั้งที่ 3 : เรื่องเล่าจากอิสราเอล
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      9 กุมภาพันธ์ 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาคณาจารย์ ครั้งที่ 2 : สัมผัสสื่อ การเรียนรู้อันหลากหลาย จุดประกายความคิด
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ]

      26 มกราคม 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาคณาจารย์ ครั้งที่ 1 : เรื่องเล่าจากเยอรมัน
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      11 กุมภาพันธ์ 2554
โครงการอบรม "ทรัพย์สินทางปัญญา และขั้นตอนการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร"
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ]

ลิขสิทธิ์ © 2014 QA of Eng.KPS.KU สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
งานประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ,ติดต่อหน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง งานแผนและประกันคุณภาพ : fengpnt@ku.ac.th , โทร. 7007 (ปนิตา) สำนักงานเลขานุการคณะฯ