โครงการสัมพันธ์สนทนาบุคลากร (สายสนับสนุน) ปี 2554

                                                    สรุปโครงการสัมพันธ์สนทนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [ รายละเอียด ]

      26 มิถุนายน 2555
โครงการสัมพันธ์สนทนาบุคลากร ครั้งที่ 4/55 : ร่วมสร้างฝัน...ปั้นองค์กร
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ]

      21 มีนาคม 2555
โครงการสัมพันธ์สนทนาบุคลากร ครั้งที่ 3/55 : จิตบริการ
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      10 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการสัมพันธ์สนทนาบุคลากร ครั้งที่ 2/55 : เรือน้อย...ร้อยความคิด
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      17 มกราคม 2555
โครงการสัมพันธ์สนทนาบุคลากร ครั้งที่ 1/55 : จากคนหนึ่ง...ถึงอีกคน
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      7 กันยายน 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาบุคลากร ครั้งที่ 7/54 : เหลียวหลัง...แลหน้า
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ]

      10 สิงหาคม 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาบุคลากร ครั้งที่ 6/54 : เจาะใจลุงสาร
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      6 กรกฎาคม 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาบุคลากร ครั้งที่ 5/54 : เป็ดเจ้าปัญหา
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      1 มิถุนายน 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาบุคลากร ครั้งที่ 4/54 : เปิดรับสิ่งใหม่
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      4 พฤษภาคม 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาบุคลากร ครั้งที่ 3/54 : กงล้อ 4 ทิศ (ภาค 2)
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      2 มีนาคม 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาบุคลากร ครั้งที่ 2/54 : กงล้อ 4 ทิศ
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ] [ วีดีโอกิจกรรม ]

      2 กุมภาพันธ์ 2554
โครงการสัมพันธ์สนทนาบุคลากร ครั้งที่ 1/54
[ รายละเอียด ] [ ภาพกิจกรรม ]

ลิขสิทธิ์ © 2014 QA of Eng.KPS.KU สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
งานประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ,ติดต่อหน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง งานแผนและประกันคุณภาพ : fengpnt@ku.ac.th , โทร. 7007 (ปนิตา) สำนักงานเลขานุการคณะฯ