โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2556

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์/สำนักงานเลขานุการ

      29 ตุลาคม 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ สำนักงานเลขานุการ - หน่วยนโยบายและแผน
[ ภาพกิจกรรม ]

      27 กันยายน 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ สำนักงานเลขานุการ - งานสารสนเทศ
[ ภาพกิจกรรม ]

      26 มิถุนายน 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ สำนักงานเลขานุการ - หน่วยทะเบียนและประมวลผล
[ ภาพกิจกรรม ]

      30 พฤษภาคม 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ สำนักงานเลขานุการ - หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
[ ภาพกิจกรรม ]

      29 เมษายน 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ สำนักงานเลขานุการ - หน่วยการเงินและบัญชี/หน่วยพัสดุ
[ ภาพกิจกรรม ]

      29 มีนาคม 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ สำนักงานเลขานุการ - หน่วยการเจ้าหน้าที่
[ ภาพกิจกรรม ]

      22 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ สำนักงานเลขานุการ - หน่วยธุรการและสารบรรณ / หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
[ ภาพกิจกรรม ]ลิขสิทธิ์ © 2014 QA of Eng.KPS.KU สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
งานประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ,ติดต่อหน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง งานแผนและประกันคุณภาพ : fengpnt@ku.ac.th , โทร. 7007 (ปนิตา) สำนักงานเลขานุการคณะฯ