โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2557

      1 สิงหาคม 2557
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง “โครงการ KM 1 : Microsoft Office เพื่อการปฏิบัติงาน”
[ รายละเอียด ], [ ภาพกิจกรรม ]

      25 กรกฏาคม 2557
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง “โครงการ KM 4 การสร้างและวิเคราะห์ผลแบบสอบถามออนไลน์”
[ รายละเอียด ], [ ภาพกิจกรรม ], [ เอกสารประกอบการอบรม (คู่มือการใช้งาน Google Drive) ]

      24 และ 30 มิถุนายน 2557
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง “โครงการ KM 3 รีไซเคิลหลอดตะเกียบ”
[ รายละเอียด ], [ ภาพกิจกรรม ]

      27 มิถุนายน 2557
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง “วัน KM”
[ รายละเอียด ], [ ภาพกิจกรรม ]

      18-19 มีนาคม 2557
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง “การจัดเก็บเอกสารและเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันฯ”
[ รายละเอียด ], [ ภาพกิจกรรม ]ลิขสิทธิ์ © 2014 QA of Eng.KPS.KU สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
งานประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ,ติดต่อหน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง งานแผนและประกันคุณภาพ : fengpnt@ku.ac.th , โทร. 7007 (ปนิตา) สำนักงานเลขานุการคณะฯ