ภาพกิจกรรม/วีดีโอกิจกรรม
Monday Morning .....

บูรณาการงานวิจัย (16) ตอน - ส่งลูก รับลูก [อ่านบทความ]

บูรณาการงานวิจัย (15) ตอน - ลงขัน ลงแขก เอาแรง [อ่านบทความ]

บูรณาการงานวิจัย (14) ตอน - ช้างตัวใหม่ ... ที่ใหญ่กว่าเดิม [อ่านบทความ]

บูรณาการงานวิจัย (13) ตอน - สมการ VS กระบวนทัศน์ [อ่านบทความ]

บูรณาการงานวิจัย (12) ตอน - บูรณาการในมุมมองนักคณิตศาสตร์ [อ่านบทความ]

อ่านบทความทั้งหมด >>


เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ใครว่าง่าย ... หือ ? ตอน - สุขสันต์วันสอบ (Censored Version) [อ่านบทความ]

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ใครว่าง่าย ... หือ ? ตอน - วินัยจราจร @ หน้าวิทยาเขต [อ่านบทความ]

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ใครว่าง่าย ... หือ ? ตอน - จารย์ครับ ตัด F เท่าไหร่ ? [อ่านบทความ]

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ใครว่าง่าย ... หือ ? ตอน - จารย์ครับ ทำไมได้คำตอบไม่เท่ากัน ? [อ่านบทความ]

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ใครว่าง่าย ... หือ ? ตอน - คิดผิด [อ่านบทความ]

อ่านบทความทั้งหมด >>


ห้องเรียนชุมชน (18) : หลักเมตรตั้งไข่ [อ่านบทความ]

ห้องเรียนชุมชน (17) : งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (5) [อ่านบทความ]

ห้องเรียนชุมชน (16) : งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (4) [อ่านบทความ]

ห้องเรียนชุมชน (15) : งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (3) [อ่านบทความ]

ห้องเรียนชุมชน (14) : พาน้องเรียนรู้ [อ่านบทความ]

อ่านบทความทั้งหมด >>


เอกสารเผยแพร่

คู่มือการออกรหัสเอกสาร (ID Code) สำหรับ "ระบบการจัดเก็บเอกสาร เข้า-ออก ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา" ปีการศึกษา 2556 [คู่มือ.PDF] , [รายละเอียดโครงการ]

คู่มือการให้งาน Google Drive [คู่มือ.PDF] , [รายละเอียดโครงการ]

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ที่ 24/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สายวิชาการ [ดาวน์โหลด]

คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ที่ 25/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ [ดาวน์โหลด]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2557 [Click ...]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2556 [Click ...]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2555 [Click ...]

โครงการสัมพันธ์สนทนาคณาจารย์ ปี 2554 [Click ...]

โครงการสัมพันธ์สนทนาบุคลากร (สายสนับสนุน) ปี 2554 [Click ...]

โครงการสุนทรียสนทนาคณาจารย์เพื่อจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน (สัมมาทิฐิ)ปี 2554-2555 [Click ...]

โครงการสุนทรียสนทนาคณาจารย์เพื่อจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน (สัมมาทิฐิ)ปี 2553 [Click ...]

ลิขสิทธิ์ © 2014 QA of Eng.KPS.KU สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
งานประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ,ติดต่อหน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง งานแผนและประกันคุณภาพ : fengpnt@ku.ac.th , โทร. 7007 (ปนิตา) สำนักงานเลขานุการคณะฯ