วันอังคาร, 03 เมษายน 2561 00:00

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (ระบบจัดตารางเรียนแบบ online)

KMIT

          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 หน่วยสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมสาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8302 บรรยายโดย อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา หัวหน้าศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอล (DATIC) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบจัดตารางเรียนแบบ online ซึ่งจะเริ่มทดลองใช้ระบบในภาคการศึกษาหน้า

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 1388 times

Latest from

Scroll to top