วันจันทร์, 30 เมษายน 2561 00:00

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (ระบบจัดตารางสอบแบบ online)

KMIT-EXam

          เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 หน่วยสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมสาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8302 โดยมี ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้เกียรติเปิดโครงการ และบรรยายโดย อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา หัวหน้าศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอล (DATIC) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบจัดตารางสอบแบบ online ซึ่งจะเริ่มทดลองใช้ระบบในภาคการศึกษาต่อไป

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 1177 times

Latest from

Scroll to top