วันจันทร์, 07 พฤษภาคม 2561 00:00

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย

KMR

          งานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมสาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 โดยมี ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้เกียรติเปิดโครงการ และบรรยายโดย อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา หัวหน้าศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการนี้แบ่งจัดเป็น 2 วัน ซึ่งวันนี้เป็นวันแรก เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะฯ แบบออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มทดลองใช้ระบบในภาคการศึกษาต่อไป และโครงการจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

arrow2L3ภาพกิจกรรม: arrow2L3[7พค61] [21พค61]

 

 

Read 1316 times

Latest from

Scroll to top