วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561 00:00

การอบรม Google Form

GoogF

          วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยหน่วยสารสนเทศ จัด "โครงการอบรม Google Form" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการเติมเต็มองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Happy Brain)" ภายใต้ "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน" โดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีให้เกียรติเปิดการอบรม และบรรยายโดยคุณปิยวรรณ จันทร์สี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการคณะฯ การอบรมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามแบบออนไลน์โดยใช้ Google Form ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรในคณะฯ มีความรู้เพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ต่อไป

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 1150 times

Latest from

Scroll to top