วันจันทร์, 09 มิถุนายน 2557 00:00

โครงการสัมมนาบุคลากร (สายวิชาการ) วศ.กพส. ประจำปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 2-4 มิ.ย. 57 ณ อนันตรา หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์

001

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงการสัมมนาบุคลากร (สายวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  กำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2557 ณ อนันตรา หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และระดมความคิดเห็นในประเด็น “โครงการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ” ตามนโยบายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบูรณาการ  เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และด้านต่าง ๆ โดยกระตุ้นและผลักดันให้มีความเข้มแข็งเป็นที่ประจักษ์ต่อไป

002  003

004  005

arrow2L3 รูปกิจกรรมทั้งหมด [Gallery 1] [Gallery 2]

Read 2781 times
Scroll to top