วันจันทร์, 09 มิถุนายน 2557 00:00

นิสิตคณะวิศวกรรมศาตร์ กำแพงแสน จำนวน 5 ท่านได้รับ ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2556

001 

3Chayanon-ss  5Chitchanok-ss

                                     004

ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดีให้เข้ารับพระราชทาน ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 จำนวน 5 คน ได้แก่

          1. นางสาววโรชา ศรีพุทธโชติ        ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    GPA 3.82
          2. นางสาวจิตรวดี มีราศรี             ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร       GPA 3.78
          3. นายชญานนท์ ปรีชาวุฒิวงศ์       ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    GPA 3.64
          4. นายศิวาวุธ ปภัททพงศ์            ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน      GPA 3.58
          5. นางสาวชิดชนก ลาภรัตนกรณ์     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร       GPA 3.37

ทุนภูมิพลนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2507 และพระราชทานสมทบในวโรกาสอื่น ๆ อีก โดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นทุนและเก็บดอกผลอุดหนุนด้านการศึกษาของนิสิต


arrow2L3 ภาพข่าวในหน้าแฟนเพจ

Read 4735 times
Scroll to top