วันพุธ, 25 มิถุนายน 2557 15:16

คณบดี และ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

001

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และคุณวัฒนา พึ่งชัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ อาคาร 9 ศวท. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557

002  003


Read 3195 times
Scroll to top