วันอังคาร, 05 ตุลาคม 2564 00:00

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ - คุณชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน

Chuchart

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณชูชาติ รักจิตร ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน รุ่น E36/KU40 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564

 

Chuchart art


Website ศิษย์เก่า: https://engkps.wixsite.com/alumni
Read 1200 times
Scroll to top