วันพฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2564 00:00

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ - คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส

Dares

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร รุ่น AE10/E35/KU39 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็น คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Dares data

 

Website ศิษย์เก่า: https://engkps.wixsite.com/alumni
Read 378 times
Scroll to top