วันจันทร์, 08 พฤศจิกายน 2564 00:00

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ - คุณกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ นายอำเภอ

Kittipoom

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร รุ่น AE25/E50/KU54 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามคำสั่งกรมการปกครองเลขที่ 859/2564 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น นายอำเภอ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

Kittipoom data1

Kittipoom data2

arrow2L3คำสั่ง

Website ศิษย์เก่า: https://engkps.wixsite.com/alumni
Read 539 times
Scroll to top