วันศุกร์, 12 พฤศจิกายน 2564 00:00

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 42 ปี

KUKPS42 1

          วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระพิรุณ พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น (แบบ Online) ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 42 ปี และให้การต้อนรับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมของคณะฯ ณ อาคารแสดงนวัตกรรม และผลงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ IGEAR Cafe' & Innovation และศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB)

KUKPS42 4

KUKPS42 2

KUKPS42 3

KUKPS42 5

 
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

 KUKPS42 E07rz KUKPS42 E08rz

KUKPS42 E09rz KUKPS42 E10rz
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น
KUKPS42 E02rzKUKPS42 E01rzKUKPS42 E03rz
รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น
KUKPS42 E04rzKUKPS42 E05rzKUKPS42 E06rz
รางวัลนิสิตดีเด่น
KUKPS42 E11rzKUKPS42 E12rzKUKPS42 E13rz
KUKPS42 E14rzKUKPS42 E15rzKUKPS42 E16rz
arrow2L3ภาพกิจกรรม: facebook   GDrive
arrow2L3รางวัล [วิดีทัศน์] [PDF]
Read 561 times
Scroll to top