วันอังคาร, 30 พฤศจิกายน 2564 00:00

ร่วมต้อนรับคณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ THAILAND INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (TICA)

TICA 1

          วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมด้วย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ Thailand International Cooperation Agency (TICA) ซึ่งนำโดย นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยทีมงาน เข้าเยี่ยมชมสถานที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับใช้ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "Environmental-Friendly Rice Production for CARO Countries" ได้แก่ อาคารแสดงนวัตกรรมและผลงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน เป็นต้น

TICA 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม: facebook   GDrive

ขอขอบคุณข่าวและภาพจาก: งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มก.กพส.
Read 171 times
Scroll to top