วันพฤหัสบดี, 16 ธันวาคม 2564 00:00

รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2564

EngKUAlumni64-0

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าของคณะฯ 4 ท่าน ที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2564 ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รายละเอียดดังนี้

รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564

EngKUAlumni-D026

รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น ภาคเอกชน ประจำปี 2564
1) นายครรชิต แช่มภักดี กรรมการผู้จัดการ HVAC ENGINEERING CORPORATION LTD.
    นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รุ่น E33/AE8
    [Clip VDO]

 
รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2564

EngKUAlumni-C137

1) นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน
    นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน (ป.โท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รุ่น E36/IRRE36
    [Clip VDO]
 

EngKUAlumni-C145

2) รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รุ่น E39/AE14
    [Clip VDO]
 

EngKUAlumni-B44

3) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
    นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รุ่น E40/IRRE40
    Facebook: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 
arrow2L3ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2]
 
Read 711 times
Scroll to top