วันศุกร์, 25 มีนาคม 2565 00:00

การเสวนาทางวิชาการ "ความมั่นคงและความเสี่ยงของน้ำในภาคตะวันออกและ EEC"

eec ban

EEC 1
          สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ความมั่นคงและความเสี่ยงของน้ำในภาคตะวันออกและ EEC" แบบออนไซต์และออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมและห้องสมุด (อาคารชูชาติ กำภู) สถาบันพัฒนาการชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยในการเสวนาฯ นี้ คุณชลิต ดำรงศักดิ์ นายกสมาคมนักอุทกวิทยาไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนาฯ และ รศ.ดร.วีระพล แต้สมบัติ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย กล่าวรายงาน การเสวนาฯ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้ทรงคุณวุฒิกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. คุณทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน  และ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย และ อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน (แทน รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์) เป็นผู้ดำเนินรายการ อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน เป็นพิธีกร ซึ่งการเสวนาฯ ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งแบบออนไซต์และแบบออนไลน์ประมาณ 80 คน
EEC 2
 
 
facebook  ig  youtube  line  tiktok
Read 540 times
Scroll to top