วันอังคาร, 22 มีนาคม 2565 00:00

การประชุมคณะกรรมการโครงการบูรณาการจัดการเมืองกำแพงแสนอย่างยั่งยืน เรื่อง การจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน

KPSWater 1

          รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการบูรณาการจัดการเมืองกำแพงแสนอย่างยั่งยืน เรื่อง การจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 ณ ห้องประชุมอุ่นไอริน ฟ้าใสรีสอร์ท ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

KPSWater 2

ขอบคุณข่าวและภาพจาก งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มก.กพส.

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม
 

facebook  ig  youtube  line  tiktok

Read 341 times
Scroll to top