วันอังคาร, 29 มีนาคม 2565 00:00

นิสิตวิศวกรรมชลประทานคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บทความดีเด่น การประชุมวิชาการฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 7

Napaskorn 1

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายนภัสกร ชุลี นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน และ อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมพูจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บทความดีเด่น (The 1st Runner-up Award) จากบทความวิจัยเรื่อง "การเทียบมาตรฐานในระดับห้องปฏิบัติการเซนเซอร์วัดความชื้นในดินชนิดคาปาซิทีฟแบบต้นทุนต่ำ (Laboratory Calibration of Low-cost Capacitive Soil Moisture Sensor)" ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 7 (The 7th Conference on Farm Engineering and Automation Technology) ภายใต้หัวข้อ "Smart Farm forwards to Smart Life"  ซึ่งจัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

Napaskorn 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม
 

facebook  ig  youtube  line  tiktok

Read 298 times
Scroll to top