วันอังคาร, 05 เมษายน 2565 00:00

นิสิตวิศวกรรมการอาหารคว้า 5 รางวัล; FENETT 2022

FENETT2022 00art

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตของภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ได้รับ 5 รางวัล จาก การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ในรูปแบบออนไลน์ (The 8th International and National Conference on Food Engineering Network of Thailand; Online FENETT 2022 Conference) ซึ่ง หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมด้านวิศวกรรมอาหารในช่วงวิกฤติ COVID-19 (Next-Step Innovations in Food Engineering during COVID-19 Crisis)" โดยเปิดรับผลงานวิจัยและโครงงานวิศวกรรม ใน 6 ธีม ด้วยกัน คือ วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร / นวัตกรรมอาหาร / วิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร / โรโบติก และระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 / การออกแบบในงานวิศวกรรมอาหาร / การจัดการ พลังงาน และหัวข้อที่เกี่ยวข้องในวิศวกรรมอาหาร

โดยรางวัลที่ได้รับ รายละเอียดดังนี้

1. รางวัล Best Paper; โครงงานวิศวกรรมระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
เจ้าของผลงาน: นางสาวดารีน โคเกเคล นางสาวธัญลักษณ์ พระเขียนทอง และ นางสาวนิภาพร พันโท
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.เมลดา เฟื่องฟู
ผลงานเรื่อง: การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตผงน้ำมันปริมาณน้ำมันสูง : กรณีศึกษาน้ำมันมะพร้าว

FENETT2022-ICer art

FENETT2022-INisit art

FENETT2022 6

 

2. รางวัลผู้นำเสนอผลงานในระดับ เหรียญทอง; โครงงานวิศวกรรมระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
เจ้าของผลงาน: นางสาวกมลพร มีหนองใหญ่ นางสาวชนิตา ประสิทธิ์กาญจน์ และ นางสาวณัฐริกา สัปคง
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ และ อ.ดร.สยุมพร รัตนพันธ์
ผลงานเรื่อง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบมันสำปะหลังพร้อมรับประทานด้วยวิธีไมโครเวฟ

FENETT2022-IICer art

FENETT2022 IINisit art

FENETT2022 5

 

 

3. รางวัลผู้นำเสนอผลงานในระดับ เหรียญเงิน; โครงงานวิศวกรรมระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
เจ้าของผลงาน: นางสาวภคพร บุญชู และ นางสาวศศิธร ตะพัง
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.กฤษณันท์ มะลิทอง
ผลงานเรื่อง: การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ Hybrid เพื่อการผลิตผักผง
FENETT2022-IIICer art
FENETT2022 IIINisit art

 

 

4. รางวัลผู้นำเสนอผลงานในระดับ เหรียญทองแดง; โครงงานวิศวกรรมระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
เจ้าของผลงาน: นางสาวภคอร นรารัตน์ และ นางสาวเบญจรัตน์ คงสุขไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร
ผลงานเรื่อง: การประยุกต์การเรียนรู้เชิงลึกกับข้อมูลสเปกตรัมเพื่อประเมินคุณภาพผลิตผลยางพารา
FENETT2022-IVCer art
FENETT2022 IVNisit art

 

 

5. รางวัลผู้นำเสนอผลงานในระดับ เหรียญทองแดง; โครงงานวิศวกรรมระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
เจ้าของผลงาน: นางสาวดารีน โคเกเคล นางสาวธัญลักษณ์ พระเขียนทอง และ นางสาวนิภาพร พันโท
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.เมลดา เฟื่องฟู
ผลงานเรื่อง: การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตผงน้ำมันปริมาณน้ำมันสูง : กรณีศึกษาน้ำมันมะพร้าว
FENETT2022-VCer art
FENETT2022 VNisit art
 
 
arrow2L3ภาพกิจกรรม
arrow2L3Official site: FENETT 2022
arrow2L3Facebook: วิศวกรรมอาหาร แม่โจ้
 

facebook  ig  youtube  line  tiktok

Read 605 times
Scroll to top