วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2565 00:00

รศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน ได้รับอนุสิทธิบัตร "อุปกรณ์ผูกลวด" (V.2)

19301NantawatPatent art

          รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน [KU52/E48] อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุสิทธิบัตร "อุปกรณ์ผูกลวด" เลขที่อนุสิทธิบัตร 19301 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

          อุปกรณ์ผูกลวดตามการประดิษฐ์นี้ สามารถผูกลวดได้จากการหมุนของแกนตะขอเกลียว โดยใช้การดึงอุปกรณ์เข้าหาตัวผู้ใช้ อุปกรณ์ผูกลวดประกอบด้วยแท่งตะขอยึดติดกับแกนตะขอที่มีลักษณะเป็นแท่งมีร่องเกลียวติดตั้งอยู่ในปลอกหุ้มที่เป็นด้ามจับ ด้านในปลอกหุ้มมีตัวบังคับการหมุนลักษณะเป็นเดือยหรือตลับลูกปืน เพื่อควบคุมการหมุนของแกนตะขอให้เคลื่อนที่ตามแนวเกลียวของแกนตะขอ มีตะขอยึดการหมุนเพื่อไม่ให้แท่งตะขอหมุนในขณะที่คล้องลวดกับเหล็กเส้น และช่วยดึงเส้นลวดให้ตึงก่อนเริ่มขั้นตอนการมัดเส้นลวด มีสปริงเชื่อมต่อระหว่างแกนตะขอกับส่วนครอบปิดของปลอกหุ้ม เมื่ออกแรงดึงที่ปลอกหุ้มจะเกิดการถ่ายทอดกำลังไปยังแกนตะขอ ทำให้แกนตะขอและแท่งตะขอที่เกี่ยวเส้นลวดไว้เกิดการหมุน เส้นลวดจึงพันเข้าด้วยกันและยึดเหล็กเส้นไว้ และเมื่อผูกลวดสำเร็จแกนตะขอสามารถหมุนกลับเองอัตโนมัติด้วยแรงดึงของสปริง

19301Nantawat-cer art

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม
 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter


arrow2L3สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/นวัตกรรม ทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
Read 257 times
Scroll to top