วันเสาร์, 14 พฤษภาคม 2565 00:00

รศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ และคณะ ได้รับสิทธิบัตร "เครื่องเล่นเกมส์ยิงปืนใหญ่"

87402Siwalak Patent art

          รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ [KU40/E36/AE11] ประธานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเจ้าหน้าที่ของภาควิชาวิศวกรรมเกษตรซึ่งประกอบด้วย
          นายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงศ์ นักวิจัย ปฏิบัติการ [KU32/E57/AE32]
          นายณรงค์ อุ่นคง ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ)
          นายสัมพันธ์ โสนุช ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ)
          นายศักดา จันทร์ทอง ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ
ได้รับสิทธิบัตร "เครื่องเล่นเกมส์ยิงปืนใหญ่" เลขที่สิทธิบัตร 87402 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

          เครื่องเล่นเกมส์ยิงปืนใหญ่ มีลักษณะเป็นเครื่องยิงโดยใช้ลูกเทนนิสเป็นลูกกระสุน ซึ่งประกอบด้วยตัวโครง ซึ่งส่วนล่างของตัวโครงจะประกอบติดกับแขนลากจูงและเพลาที่ต่อเข้ากับล้อแทรกเตอร์ทั้งสองข้าง ส่วนกลางของตัวโครงมีลักษณะเป็นท่อต่อเฉียงและแท่งติดยึดระหว่างส่วนล่างของตัวโครงและแท่นรองกระบอกปืน ที่อยู่ติดกับส่วนบนของตัวโครง แท่นรองกระบอกปืนมีรูเจาะสำหรับปรับองศาของมุมยิงของกระบอกปืน และมีแท่นวางคันและกลไกการบังคับประกอบติดกัน กระบอกปืนและลำกล้องซึ่งยึดติดกันจะติดตั้งอยู่บนแท่นรองกระบอกปืน ที่ส่วนต้นของกระบอกปืนจะประกอบด้วยห้องเก็บความดัน ซึ่งต่อติดกับวาล์วเปิดแหล่งกำเนิดลม โดยมีสายลมต่อมาจากแหล่งกำเนิดแรงดันลม(ปั๊มลมจากภายนอก) และมาตรวัดความดันจะถูกติดตั้งอยู่ส่วนบนของห้องเก็บความดันของกระบอกปืน ส่วนกึ่งกลางของกระบอกปืนมีวาล์วสำหรับปลดปล่อยลมซึ่งอยู่ในห้องวาล์ว โดยด้านล่างของห้องวาล์วจะต่อกับคันและกลไกการบังคับซึ่งส่วนปลายของคันและกลไกการบังคับอีกด้านหนึ่ง จะวางอยู่บนแท่นวางคันและกลไกการบังคับ ภายในลำกล้องส่วนต้นประกอบด้วย ห้องล็อกลูกกระสุนที่สามารถเก็บแรงดันและปลดปล่อยลูกกระสุนได้ดี การอัดลูกกระสุนจะใช้ก้านส่งลูกกระสุนอัดลูกกระสุนให้เข้าสู่ห้องล็อกลูกกระสุนโดยการยิงลูกกระสุนจะอาศัยคันและกลไกการบังคับในการเปิด-ปิดช่องลม เมื่อคันและกลไกการบังคับเปิดช่องลม แรงดันลมจากห้องเก็บความดันที่ห้องวาล์วจะผ่านไปอัดลูกกระสุนให้เคลื่อนที่หลุดออกจากห้องล็อกลูกกระสุน และผ่านไปตามลำกล้องจนหลุดปากลำกล้องพร้อมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงและควันออกจากปากลำกล้อง การประดิษฐ์นี้สามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อยิงลูกกระสุน(ลูกเทนนิส) ให้เข้าเป้าหมายในการเล่นเกมส์การแข่งขันในงานต่างๆ รวมทั้งทำให้ผู้เล่นได้มีความรู้ทางด้านฟิสิกส์และเกิดความสนุกสนาน

87402Siwalak Cerart

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม
 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter


arrow2L3สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/นวัตกรรม ทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
Read 409 times
Scroll to top