วันอาทิตย์, 15 พฤษภาคม 2565 00:00

รศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ และคณะ ได้รับสิทธิบัตร "อุปกรณ์วัดปริมาตรของแข็งในเนื้อวัสดุพรุน"

Watcharapol Patent art

          รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติคส์และโซ่อุปทาน และชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายเอนก สุขเจริญ อดีตช่างเครื่องยนต์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับสิทธิบัตร "อุปกรณ์วัดปริมาตรของแข็งในเนื้อวัสดุพรุน" เลขที่สิทธิบัตร 87903 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

          อุปกรณ์วัดปริมาตรของแข็งในเนื้อวัสดุพรุน ประกอบด้วยภาชนะบรรจุวัสดุตัวอย่างมีลักษณะเป็น ช่องว่างมีฝาปิดมิดชิด ปริมาตรของภาชนะบรรจุวัสดุตัวอย่างต้องทราบค่าที่แน่นอน ด้านนอกของภาชนะ บรรจุวัสดุตัวอย่างถูกหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อน มีท่อลมเชื่อมต่อกับวาล์วปรับอัตราการไหล ปั๊มลมทำ หน้าที่อัดอากาศเข้าสู่ภาชนะ และมีท่อลมเชื่อมต่อปริมาตรภายในภาชนะบรรจุวัสดุตัวอย่างเข้ากับอุปกรณ์ วัดความดัน อุปกรณ์วัดปริมาตรของแข็งในเนื้อวัสดุพรุนนี้มีคุณสมบัติการวัดที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีผลกระทบ ของอุณหภูมิในการวัดปริมาตรจะทำให้ได้ค่าที่ถูกต้องยิ่งขึ้น และการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากและให้ผลการวัดที่ มีความเที่ยงตรง รวดเร็ว

87903Watcharapol Cerart2

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม
 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter


arrow2L3สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/นวัตกรรม ทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
Read 253 times
Scroll to top