วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 00:00

กิจกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี “เทคโนโลยีการผลิตพืชอัจฉริยะ”

Wanrat 01

          ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมนำเสนองานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ในงาน "AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022" ภายใต้หัวข้อ "เทคโนโลยีการผลิตพืชอัจฉริยะ" เรื่อง "ระบบจัดการการปลูกพืชในโรงเรือน" เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง MR210 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค – BITEC บางนา

Wanrat 10

Wanrat 04

arrow2L3ภาพกิจกรรม
arrow2L3ชมย้อนหลัง
 
facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

ATAconf art

สวก. เชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวเทคโนโลยี
"เทคโนโลยีการผลิตพืชอัจฉริยะ"
ภายใต้งาน "AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022"
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง MR210 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค – BITEC บางนา
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้
1) "การพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตไมโครกรีนในโรงงานปลูกพืชระบบปิดอัจฉริยะ" โดย ผศ.ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
2) "การผลิตต้นกล้าคุณภาพดีโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ" โดย นายอภิสิทธิ์ ทรงแสง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
3) "ระบบจัดการการปลูกพืชในโรงเรือน" โดย ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
4) "การออกแบบและพัฒนาระบบฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในโรงเรือนกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต" โดย ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)
5) "การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบโรงงานผลิตพืชผักและพืชสวนมูลค่าสูงสำหรับประเทศไทยที่เลี้ยงด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มในอาคาร" โดย รศ.ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน (มหาวิทยาลัยมหิดล)
คลิ๊กลิ้งค์เพื่อลงทะเบียนได้ที่
https://online-register.org/ata/register/index.php...
สอบถามเพิ่มเติม
พิมพ์ชนก 02-579-7435 ต่อ 3306
Read 87 times
Scroll to top