วันพุธ, 03 สิงหาคม 2565 00:00

นิสิตเก่าของคณะวิศวฯ กพส. ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นในงานดงตาลสัมพันธ์'65

EngKU84 10

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน ดงตาลสัมพันธ์'65 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 2 ท่าน คือ        

EngKU84 11

          คุณชูชาติ รักจิตร
          ตำแหน่ง รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน
          นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน (ป.โท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รุ่น E36/IRRE36        

EngKU84 12

          คุณสมนึก สุวรรณประดิษฐ์
          ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สังกัดกลุ่ม Downstream Petrochemical Business (PTTGC) และกรรมการผู้จัดการ (GCO) บริษํท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
          นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รุ่น E40/AE15

EngKU84 13

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 155 times
Scroll to top