วันศุกร์, 05 สิงหาคม 2565 00:00

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2565

RSN MT 00

RSN MT 000

RSN MT 0

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมอบรางวัล ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.รังสินี โสธรวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2565 ใน งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

RSN MT 1

RSN MT 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 106 times
Scroll to top