วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2565 00:00

สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยการวิจัยด้านโลจิสติกส์และระบบราง หารือแนวทางความร่วมมือพัฒนาการดําเนินงานการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยงานวิจัย

Logistics 0

          วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00-12:00 น. รศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ Program director สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยการวิจัยด้านโลจิสติกส์และระบบราง ผศ.ดร.วรญา เนื่องมัจฉา ผู้ประสานงาน และ ดร.ชาตินักรบ แสงสว่าง รองผู้ประสานงาน แผนงานโลจิสติกส์และระบบราง บพข. เข้าร่วม การหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนาการดําเนินงานการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยงานวิจัย กับ คุณสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการรถไฟ กลุ่มธุรกิจเดินรถ และ คุณกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย กทม.

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 55 times
Scroll to top