วันพุธ, 25 มกราคม 2566 00:00

กิจกรรม “Open Innovation Road Show" ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4

OPInn4 0

          เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม "Open Innovation Road Show" ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ์ (KX Build) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ในรูปแบบ Onsite และ Online โดยเป็นกิจกรรมที่เฟ้นหานวัตกรรมจากผู้ประกอบการ SMEs และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อเข้าร่วมโครงการและรับทุนสนับสนุนนวัตกรรม กิจกรรมบรรยายโดย ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA, รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ หัวหน้าศูนย์วิจัย Near Infrared (NIR) Technology และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดำเนินกิจกรรมโดย ดร.อัจฉรา แสนคม จาก KX Build ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเข้ารับฟังทั้งรูปแบบ Onsite และ Online จำนวนรวม 65 คน

OPInn4 1

OPInn4 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 50 times
Scroll to top