วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2566 00:00

การประชุมประจำปี ครั้งที่ 1 กลุ่มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ | 19 พ.ค. 66

W2V webban

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และกลุ่มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วม

W2V Poster

การประชุมประจำปี ครั้งที่ 1

กลุ่มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

หัวข้อการประชุม "การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนจากวัสดุทางการเกษตรโดยการสกัดสารออกฤทธิ์ชีวภาพและการสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพสำหรับวัสดุชีวภาพเชิงฟังก์ชันและการแพทย์"

(Sustainable value creation of agricultural residues by extraction of bioactive compounds and biosynthesis of bioplastic for functional and medical biomaterials)

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
เวลา 8.30-13.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

arrow2L3ลงทะเบียน (Click)

W2V QRCode

**รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน เท่านั้น**

 

กำหนดการ

W2V Schdl

 arrow2L3กำหนดการ PDF

 

 

 

 

 

 

 

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 217 times
Scroll to top