วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566 00:00

คณบดีให้การต้อนรับคณะชมรมอาวุโส มก.

KUSA 0

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะผู้เกษียณอายุราชการจากชมรม มก.อาวุโส ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ อาคารแสดงนวัตกรรม และผลงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (IGEAR Cafe' & Innovation)

KUSA 1

arrow2L3ภาพกิจกรรม

facebook  ig  youtube  line  tiktok  twitter

Read 45 times

Latest from

Scroll to top