วันพฤหัสบดี, 16 ตุลาคม 2557 00:00

ผศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และ นายธฤต อภิสิทธิวงศ์ ได้รับอนุสิทธิบัตร "เครื่องระเหยน้ำผลไม้โดยใช้เทคนิคการพ่นฝอยภายใต้สภาวะสุญญากาศ"

9088Chouw banner3 

          ผศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายธฤต อภิสิทธิวงศ์ ได้รับอนุสิทธิบัตร เรื่อง "เครื่องระเหยน้ำผลไม้โดยใช้เทคนิคการพ่นฝอยภายใต้สภาวะสุญญากาศ"

          น้ำผลไม้เข้มข้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมในการนำไปบริโภค หรือใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมการแปรรูปน้ำผลไม้ ซึ่งในกระบวนการผลิตโดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ การระเหยน้ำออกจนน้ำผลไม้มีความเข้มข้นของน้ำตาลเหลือมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และอีกวิธีคือการเพิ่มน้ำตาลลงในผลิตภัณฑ์ จนผลิตภัณฑ์มีปริมาณน้ำตาลสูงตามต้องการ สำหรับการระเหยที่ใช้เพื่อผลิตน้ำผลไม้เพื่อเป็นการส่งออกจะเป็นวิธีการระเหยน้ำโดยการให้ความร้อนแก่น้ำผลไม้ และป้อนเข้าไปในห้องสุญญากาศ ทำให้น้ำระเหยออกไปได้

 

9088Chouw 02

              เครื่องระเหยน้ำผลไม้โดยใช้เทคนิคการพ่นฝอยภายใต้สภาวะสุญญากาศ เป็นการประดิษฐ์เครื่องระเหยน้ำผลไม้ให้สามารถระเหยน้ำได้จนมีความเข้มข้นตามความต้องการ โดยใช้เทคนิคการพ่นฝอย จะช่วยลดการสูญเสียขององค์ประกอบที่ไวต่อความร้อน ซึ่งเครื่องระเหยน้ำผลไม้ที่ประดิษฐ์ออกแบบโดยใช้เทคนิคการพ่นฝอยภายใต้สภาวะสุญญากาศนี้ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นให้สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน และยังรักษาคุณค่าทางอาหารทั้งด้าน ภายภาพ เคมี และคุณค่าทางอาหารให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับผลไม้สดมากที่สุด

              อนุสิทธิบัตรนี้ (เลขที่ 9088) ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557

 

9088Chouw


arrow2L3
รายละเอียดเพิ่มเติม


arrow2L3สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Read 4032 times
Scroll to top