วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2558 00:00

2015 ASABE Superior Paper Award จาก American Society of Agricultural and Biological Engineers - ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ และคณะ

ASABE

           บทความวิชาการ โดย ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ  และคณะ  ได้รับรางวัล "2015 ASABE Superior Paper Award" ในสาขา Processing Systems จาก American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE)
           จากการที่ ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะซึ่งประกอบด้วย นายอภิรัฐ จันทลักษณ์ บัณฑิตปริญญาโท และ นายเอนก สุขเจริญ ช่างเครื่องยนต์ จากฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ส่งบทความทางวิชาการ เรื่อง "Porosity Measurement of Granular Materials by Comparisons of Air Pressure Decay Rates" เพื่อตีพิมพ์ใน Journal ของ ASABE "Transactions of the ASABE"  ทางคณะกรรมการของ ASABE พิจารณาแล้วว่า เป็นบทความที่ดีเยี่ยม ในสาขา Processing Systems จึงตัดสินให้ได้รับรางวัลดังกล่าว
ASABE Awardweb

arrow2L3 Chayaprasert, W., A. Chantalak and A. Sukcharoen. 2014. Porosity measurement of granular materials by comparisons of air pressure decay rates. Transactions of the ASABE 57(5): 1431–1440. [Full Paper] clickhere


arrow2L3American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE)
arrow2L3All 2015 ASABE Superior Paper Awards Winner

 

Read 3641 times
Scroll to top