วันเสาร์, 08 สิงหาคม 2558 00:00

ค่ายผู้นำนิสิต

LeaderCmp

           งานกิจการนิสิต สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครง การค่ายผู้นำนิสิต ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา  เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้นิสิตได้มีการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้นำที่ดี และมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของนิสิต

 

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 2100 times
Scroll to top