ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ณ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

คุณธนวิชญ์ มานิตย์โชติพิสิฐ และทีมงาน บริษัท กลกิจ แมชชินเนอรี่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี​ เข้าเยี่ยมชม รถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ที่ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

ลิงก์ด่วน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

Scroll to Top