ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หน้าแรก

หน้าแรก

Previous slide
Next slide

ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ และนายศักดิ์สิทธิ์ เทพประสิทธิ์ ได้รับอนุสิทธิบัตร "เครื่องมือวัดระดับน้ำด้วยหลักการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง “นักวิจัย” สังกัดภาควิชาชลประทาน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านวิศวกรรมชลประทาน หลักสูตร G การบริหารจัดการน้ำ (บริหารจัดการประสิทธิภาพการชลประทาน)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง "นักวิจัย" สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 ก.ย. 66

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม THAICID นัดพิเศษ เรื่อง “วาระต่อเนื่องโครงการนำร่องเพื่อต่อยอด IrriSAT แพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติการส่งน้ำของประเทศไทย”

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ (หลักสูตรนานาชาติ) สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน